Dừng cấp phôi chứng chỉ tin học ứng dụng từ ngày 15/12.

0

Bộ Giáo Dục và Đào tạo mới đây có văn bản lưu ý trong quản lý tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó Bộ sẽ dừng cấp phôi chứng chỉ tin học ứng dụng cấp độ A, B, C từ ngày 15/12 tới đây.

Dừng cấp phôi chứng chỉ tin học ứng dụng.

Theo văn bản của Bộ GD thì các trung tâm sát hạch như trung tâm tin học, trung tâm ngoại ngữ-tin học đã được thành lập theo thông tư 03/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Giáo dục đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học (ngoại trừ những trung tâm ngoại ngữ-tin học trực thuộc các trường cao đẳng. Nội dung cụ thể là khi có đủ điều kiện theo quy định tại thông tư 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT sẽ được tổ chức thi và cấp chứng chỉ về ứng dụng công nghệ thông tin.

chung-chi-tin-hoc-2

Chỉ những đơn vị có đủ năng lực và điều kiện chủ trì việc thẩm định ngân hàng câu hỏi cùng phần mềm thi trắc nghiệm, chịu trách nhiệm trước Bộ GD thì đơn vị đó mới được giao nhiệm vụ tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Các Sở Giáo dục đào tạo và cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm xem xét và lựa chọn các đơn vị đủ năng lực như nêu trên.

Trong lúc chưa có ngân hàng câu hỏi và phần mềm quản lý việc tổ chức thi quốc gia thì các cơ sở có thể tự xây dựng ngân hàng câu hỏi cùng phần mềm thi trắc nghiệm đảm bảo theo đúng quy định.

Bộ Giáo Dục và Đào tạo sẽ dừng cấp phôi chứng chỉ tin học ứng A, B, C bắt đầu từ ngày 15/12/2016. Các khóa học đào tạo trước ngày 10/8/2016 sẽ phải kết thúc nhanh chóng chương trình đào tạo cũng như việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ cho các học viên để đảm bảo quyền lợi của họ.

chung-chi-tin-hoc-3

Bộ Giáo dục và Đào tạo còn đề nghị Giám đốc các Sở GDĐt, thủ trưởng các đơn vị giáo đục đại học cần chú ý tăng cường việc kiểm tra, quản lý, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ tin học ứng các loại A, B, C cùng chứng chỉ công nghệ thông tin.

Các phôi chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C còn tồn đọng và chưa sử dụng hết phải có biện pháp quản lý chặt chẽ và xử lý theo quy định.

Trên đây là một trong những chỉ đạo mới của Bộ GD nhằm chấn chỉnh và quản lý nghiêm túc hơn việc tổ chức và cấp chứng chỉ tin học, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và hoạt động cấp chứng chỉ.

 

Leave A Reply